Inlämning – Projekt Fiskar

Detta är ett projekt tänkt att användas inom kursen Programmering 2 för gymnasiet. Förkunskaper är bl.a. arv, polymorfism och MonoGame. Alla dessa förkunskaper finnas att hämta i andra artiklar på csharpskolan. Projektet ingår i ett större upplägg kring kursen Programmering 2.

I detta projekt får ni möjlighet att skapa och designa ert eget spel. Men inte riktigt ändå, eftersom ni endast får använda den bifogade grafiken som följer med.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs inom MonoGame. Rekommenderat är att följa nedan angivna tutorials. Följ dem noga och skriv av koden, undvik Copy & Paste!

Tutorial 1: http://csharpskolan.se/article/monogame-for-nyborjare/

Tutorial 2:

Tutorial 3: http://csharpskolan.se/article/monogame-snabbstart/
Främst ljud & musik

Förutsättningar

I detta projekt jobbar du förslagsvis med en annan kompis. Det går bra att jobba själv men bäst är om ni är två. Eftersom ni kanske inte har lärt er att dela kod via t.ex. GIT så rekommenderar vi parprogrammering.

Parprogrammering (pair programming på engelska) är en programutvecklingsteknik där två programmerare jobbar tillsammans vid en gemensam dator. Den ena, föraren, skriver kod medan den andra, navigatören, granskar varje kodrad när den matas in. De två programmerarna växlar ofta mellan rollerna. (källa Wikipedia)

Ni får endast använda bifogad grafik till ert spel. Ljud & musik får ni hitta på annat håll.

Klassdiagram: Ni ska göra en inledande analys över vilka klasser som kommer att behövas och hur ni ska strukturera er. Ett tips är att kika lite på designen till MonoAsteroids. Ett klassdiagram/analys bör göras innan ni sätter igång med programmeringen.

Spelets inriktning styrs såklart av den grafik ni fått. En stor anledning till varför spel inte blir klara är att man underskattar hur lång tid det faktiskt tar att t.ex. få fram grafik. På detta sätt slipper ni den biten och kan koncentrera er helt på programmeringen och att få spelet spelbart!

Hur spelet verkligen ska fungera bestämmer ni såklart. Ett tips är dock att göra det så enkelt som möjligt. Det finns många källor att hämta information ifrån här på csharpskolan.

/Lycka till!

Scroll to top