Grundkurs i programmering

Kursen ”Grundkurs i programmering” följer skolverkets kursplan för Programmering 1. Fokus kommer att ligga på problemlösning i programmering och hur man blir en duktig programmerare.

Kursen är gjord för privatpersoner men passar också utmärkt som komplement till en lärarledd undervisning. Under tiden som kursen färdigställs så kommer den att ingå i prenumerationen för de skolor som är anslutna. Därefter kommer kursen att erbjudas separat med en kostnad per elev.

Del 1 – Grunderna

Mekaniker och regler som gäller i princip alla programmeringsspråk. Vi går igenom grunderna för att skriva program. Steg för steg med videos guidar vi dig igenom utvecklingsmiljöer, främst Visual Studio Community men också Visual Studio Code, variabler, loop’ar, flödesscheman, fält, mm.

Totalt 250 minuter, 10 videos.

Del 2 – Problemlösning & algoritmer

Hur blir man duktig på programmering? Det finns många olika inriktningar inom programmering men grundläggande är att kunna lösa givna problem, planera sitt arbete och systematiskt felsöka sina program.

I denna del försöker vi träna upp förmågan till problemlösning med de grundläggande kunskaper vi fått med oss från del 1.

Totalt 60 minuter, 4 videos.

Del 3 – Användargränssnitt

Vi lämnar terminalen och börjar bygga program som har ett användargränssnitt (UI). Vi går igenom grunderna i både det klassiska Windows Forms och WPF (XAML) gränssnitt.

Scroll to top