Laboration 2 – Variabler och utmatning

1. Programkod att testköra

Skapa ett nytt Console-projekt med namnet Labb 2 - Variabler och utmatning

Skriv (eller kopiera) in koden nedan i Main-metoden, alltså mellan { och }.

Följande programkod ska skrivas mellan { och } i Main-metoden:

Kör sen programmet genom att trycka på F5.

2. Frågor att fundera på

1. Vad är minText och mittTal i programkoden ovan?

2. Vad är string till för?

3. Vad är int till för?

4. Vad är skillnaden på att skapa en variabel och att använda en variabel?

5. Till vad används + i programkoden ovan? (Två olika saker.)

3. Uppgifter att jobba med

1. Skapa ett program som matar ut (skriver ut) ditt namn och din ålder.

2. Samma som i uppgift 1, men genom att använda två variabler, t.ex.:

3. Skapa tre int-variabler med namnen tal1, tal2 och summa.
Låt tal1 ha startvärdet 5 och tal2 ha startvärdet 8.
Sätt summa till tal1 + tal2.
Gör en utmatning av alla variablerna. T.ex. kan det se ut som:

Variabeln tal1 har värdet: 8
Variabeln tal2 har värdet: 5
Summan av tal1 och tal2: 13

4. Fortsättning på uppgift 3:
Skapa en int-variabel differens, som ska ges värdet av tal1 – tal2. Försök göra så att variablerna tal1 och tal2 visas på följande sätt:
8 - 5 = 3.

Tips: Prova med Console.Write(tal1 + " - " + ...)

4. Bra att läsa

Variabler

5. Viktiga ord att minnas

Semikolon ;
Startklammer {
Slutklammer }
Parenteser ( )
Variabel "Som en namngiven ask i vilken man kan lagra data"
Datatyp T.ex. int. Avgör vad som får lagras i en variabel.
Klass En slags behållare för programkod och data. T.ex. Console.
Metod ”Som ett namngivet kommando som utför något” T.ex. Write.
Metodanrop När man anropas en metod i sin programkod.
Argument Det man skickar med till en metod vid ett anrop. T.ex. Console.Write(argument);

Författare: Håkan Lundberg, Cybergymnasiet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top