MonoGame.UI.Forms

Introduktion

MonoGame.UI.Forms är ett litet projekt för att skapa ett enkelt UI liknande Windows Forms fast i MonoGame.

Projektet är tänkt att underlätta för dem som snabbt behöver lite knappar, formulär, progression bars, etc.

Projektet kan lätt nås som paket via NuGet i Visual Studio (https://www.nuget.org/packages/MonoGame.UI.Forms/)

Hela projektet är Open Source och finns på GitHub: https://github.com/csharpskolan/MonoGame.UI.Forms

Vill man bidra till projektet med idéer eller kod så är det välkommet, antingen via GitHub eller kontakta mig på jonas@csharpskolan.se .

Quick start

Scroll to top