FOR-satsen

Inledning

Idag ska vi titta lite närmare på något som kallas för loop'ar inom programmeringen. Loop'ar använder man för att kunna köra ett block kod många gånger. Istället för att skriva samma kod t ex 100 ggr på raken så skapa men en s.k. loop som fixar detta. Vi ska nu även lära oss ett nytt viktigt ord;

iteration = upprepning

En iteraton är ett varv inuti en loop. När man talar om iterationer så menar man oftast antalet upprepningar i en loop.Nu ska vi se hur en typisk for-loop skrivs:

Exempel: FOR-satsen

for(int i=0; i<10; i++)
{
	//Här placeras koden som ska loop'as
}

For-satsen består av tre delar. Vi studerar början på for-satsen (rad 1).

For-satsen innehåller tre olika delar inuti parentesen. Den första delen, "steg 1" (int i=0;..), skapar variabeln i som vi kommer att använda för att styra loop'en. Variabeln i används sedan som en räknevariabel för att i princip hålla koll på hur många gånger loop'en har kört. Detta är oftast den vanligaste tillämpningen.

Nästa del i For-satsen, "steg 2" (..; i<10;..), är det villkor som styr loop'en. Stämmer villkoret, dvs att i är mindre än 10 så hoppar programmet in i loop'en (rad 2) och kör den kod som följer där. När loop'en är klar och man når slutet (rad 4) så hoppar programmet tillbaka till for-satsen igen (rad 1).

Nu utförs den tredje och sista delen i for-satsen, "steg 3" ( ..; i++), d.v.s. att variabeln i ökas med ett. Detta är för övrigt en förkortning av att skriva i = i + 1 som är ett vanligt skrivsätt i de flesta programmeringsspråk. Efter det att "steg 3" har utförts så hoppar vi åter till "steg 2" och stämmer fortfarande villkoret så upprepar vi återigen det som står i for-loopen (rad 2 till rad 4) och så fortsätter det tills dess att villkoret blir falskt. Då avbryts loop'en och programmet fortsätter efter rad 4 i exemplet ovan.

Observera att for-satsen 3 delar separeras med ett ;-tecken.

Exemplet ovan kör 10 iterationer (upprepningar) av loop'en. Variabeln i får värdet 0 till 9 i loop'en och har värdet 10 i det ögonblick loop'en avbryts.

Mönster i koden

Vad är då for-satsen bra till? Det hjälper kanske inte att i nuläget tala om för dig att du måste kunna formulera den utantill och att den är lika viktig för programmering som vatten är för en simmare. Det typiska man använder den till är när man vet att man ska upprepa något ett visst antal gånger. Studera följande exempel:

Exempel: Mönster i koden

Console.WriteLine( "1:a gången");
Console.WriteLine( "2:a gången");
Console.WriteLine( "3:a gången");
Console.WriteLine( "4:a gången");
Console.WriteLine( "5:a gången");
Console.WriteLine( "6:a gången");
Console.WriteLine( "7:a gången");
Console.WriteLine( "8:a gången");

Koden ovanför kan ersättas med en for-loop:

Exempel: Loop

for(int i=1; i<=8; i++)
{
	Console.WriteLine(i + ":a gången");
}

Observera hur räknevariabeln i kan användas i själva loop'en. Detta är också en användbar konstruktion i många framtida program.

Saker som du bör veta:

  • Variabelnamnet i är bara ett namn. Du kan byta namn till vad du vill.
  • Villkoret kan formuleras lite hursomhelst beroende på vad man vill göra med loop'en.
  • Du behöver inte öka variabeln med ett varje loop. I "steg 3" kan du skriva vilken kod du vill. Du kan t ex öka i med 2 istället för med 1, (i = i+2).

Videogenomgång

En kort sammanfattning på for-loop'en och dess likheter med while-loop'en. Vi går också igenom hur du räknar "baklänges" i en loop.

Övning 1

Gör ett program som räknar upp alla tal från 1 till 100 som bilden nedan visar:

bild

Övning 2

Gör ett program som räknar från 20 ned till 1 som bilden nedan visar:

bild

Övning 3

Gör ett program som visar alla jämna tal från 0 till 50 som bilden nedan visar:

bild

Fler övningar

Fler intressanta och utmanande övningar hittar du i artikeln Övningar till For-satsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top