Övningar till FOR-satsen

Inledning

Loop'ar, speciellt for-satsen, kräver en hel del övning. Vi har försökt samla en del standard-övningar som man bör bemästra. Övning ger färdighet.

Övningarna skall träna både loop'ar och färdigheten att konstruera program som löser uppgifter. Vi blandar inte in listor/fält i dessa övningar. Den vanligaste situationen annars för loop'ar är just för att gå igenom en lista med data för att beräkna eller bearbeta datan.

Läs först artikeln FOR-satsen och gör de 3 övningarna som finns i slutet av artikeln.

Övningarna blir gradvis svårare och svårare. Lycka till!

Övning 1

Konstruera ett program som ber om inmatning för "start", "stop" och "steg". Programmet skall sedan baserat på inmatningen göra en for-loop och skriva ut de tal som styr for-loop'en enligt bild nedan.

bild

Övning 2

Liknande övning 1 men som ett "Windows Forms Application". Om du inte tidigare gjort program av typen "Windows Forms" så får du antingen först läsa artiklarna i kategorin "Windows Forms", eller hoppa över övningen.

Använd de grafiska komponenter som krävs för att lösa uppgiften. Ett förslag på lösning kan du se i bilden nedan.

bild

Övning 3

Skriv ett program som läser in ett positivt heltal. Programmet skall sedan summera alla tal från 1 till och med det inmatade heltalet. Se exempel nedan.

bild

Övning 4

Skriv ett program som läser in ett positivt heltal. Lista sedan alla tal från 1 till det inmatade talet som är jämt delbart med både 3 och 7. Om inga tal hittats så skall detta skrivas ut. Se exempel nedan.

Tips: Använd operatorn %.

bild

bild

Övning 5

Skriv ett program som listar de N första talen i Fibonacci serien. Se exempel nedan.

bild

Övning 6

Skriv ett program som testar sig fram till en approximativ (läs ungefärlig) lösning till kubikroten ur ett tal. Använd en decimals noggrannhet. Se exempel nedan.

Tips: Använd en variabel av typen double för att styra for-loop'en.

bild

bild

Övning 7

Skriv ett program som undersöker om ett heltal är ett primtal eller inte. Du måste alltså undersöka om det finns något tal mellan 1 och heltalet som ger en jämn division med heltalet. Om det finns en jämn division så är heltalet inte ett primtal.

Tips: Använd operatorn %.

bild

bild

Övning 8

Bygg vidare på övning 7 och skriv ut de primtal som är jämt delbara med talet som undersöks. Detta kallas för primtalsfaktorisering. T.ex. så kan talet 50 faktoriseras till 2*25 och vidare till 2*5*5. Det är uppbyggt av primtalsfaktorerna 2, 5 och 5.

Tips: När programmet hittar en tal som jämt delar det talet som undersöks så ändrar vi det undersökta talet.
Exempel: Talet 60. Redan när talet 2 testas så går divisionen jämt upp. Skriv ut 2 som en primtalsfaktor och räkna om 60 till 60/2 = 30. Fortsätt att undersöka talet 30. Glöm inte att du måste testa med talet 2 igen! Alltså måste du ändra på variabeln som styr loop'en

bild

Övning 9

Gör övning 8 som ett "Windows Forms Application". Se förslag på lösning nedan.

bild

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top