TE4

Projekt 2 – Plattformsspel

I ert andra projekt kommer ni att få jobba med C# och MonoGame. Syftet är att damma av gamla kunskaper och lära känna era nya klasskompisar. Ni kommer förhoppningsvis också att lära er en hel del MonoGame.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs inom MonoGame. Rekommenderat är att följa nedan angivna tutorials. Följ dem noga och skriv av koden, undvik Copy & Paste!

Tutorial 1: http://csharpskolan.se/article/monogame-for-nyborjare/

Tutorial 2:

Tutorial 3: http://csharpskolan.se/article/monogame-snabbstart/
Främst ljud & musik

Förutsättningar

Ni blir två grupper. Därmed inte sagt att ni inte kan samarbeta över grupperna. Grupperna blir:

Team 1: Max & Shala & Rikard
Team 2: Jonatan & Victor & Alexandra & Alexander

Ni får endast använda bifogad grafik till ert spel. Ljud & musik får ni hitta på annat håll.

http://skolk.se/Platformer_assets.zip

Arbetsgång

Ni har ca 4 veckor på er att färdigställa ett enklare spel utifrån den grafik ni fått. Gruppen får inbördes komma överens om vilket sorts spel ni ska göra.

Ni ska använda GIT, rekommenderat är GitKraken.

Repos kommer att ligga färdiga för er på GitHub (Platform-Team1 samt Platform-Team2).

Varje fredag kommer en DEMO att hållas.

User Stories

Ni får följande user stories som ska vara med i projektet:

  • Som en användare vill jag kunna styra men knapparna på tangentbordet för det är bekvämt.
  • Som en användare vill jag kunna styra med Gamepad för det ger en bättre känsla.
  • Som en användare vill jag kunna paus’a spelet så man kan gå på toa.
  • Som en användare vill jag kunna justera volymen för bakgrundsmusiken och ljudeffekterna så de får rätt balans.
  • Som en användare vill jag kunna avsluta spelet snabbt.
  • Som en användare vill jag ha mer än en bana att spela.

+ minst 10 andra user stories som beskriver och definierar ert spel, som ni  i gruppen skriver såklart!

  1. Börja med en ordentlig gemensam diskussion där ni bestämmer i vilken riktning ni vill utveckla spelet. Skriv de (minst) 10 nya user stories.
  2. Kör planning poker på alla User Stories och tilldela task points.
  3. Prioritera vilka stories ni ska ta med i sprint 1.
  4. Ha ett sprint-möte och diskutera igenom de stories ni valt ut. Dela upp varje story i mindre bitar. Gör en ny planning poker och justera antalet task points ni kommer fram till.
Scroll to top