Escape room – Alan Turing

Ett ”escape room” är en lek där man med gåtor, ledtrådar och pussel försöker lösa problem för att ta sig vidare.

Detta är första delen av 4 i vår Alan Turing serie. För varje ”escape room” serie vi gör så kommer vi att välja ut en historiskt person som varit viktig inom datavetenskapen. Vi har denna gång valt Alan Turing. Längs vägen kommer du att få läsa lite berättelser om honom blandat med de problem som du ställs inför.

Tyckte du att vår Ada Lovelace escape room var knepig så kommer denna att vara ännu mer utmanande!

Du ska alltså lösa ett problem för att ta dig vidare till nästa nivå. En länk kommer att finnas längst ned som tar dig till nästa nivå MEN du kommer att behöva ett lösenord! Lösenordet får du när du löser uppgiften. När du till sist klarat nivå 4 har du klarat utmaningen!

Utmaningarna kommer att vara just utmanande så det kan vara en bra idé att samarbeta med någon eller några, speciellt om du kör fast.

Alan Turing (1912-1954)

Alan Turing föddes 1912 i London. Hans föräldrar tjänstgjorde i Indien så Alan och hans bror fick periodvis bo hos vänner till familjen. Det sägs att Alan lärde sig själv läsa på tre veckor och visade tidigt en begåvning för siffror och problemlösning.

I skolan lades stor vikt vid den klassiska litteraturen men Alan var mest intresserad av vetenskap och matematik. Alan hade starka känslor för sin vän Christopher Morcom som tyvärr dog hastig i tuberkolos när Alan var 17 år. Christopher kom in på sitt förstahandsval till college, Trinity College Cambridge, vilket Alan inte gjorde. Eftersom Alan inte arbetade så hårt med de klassiska studierna så fick det bli hans andrahandsval, King’s College Cambridge, som han började studera vid 1931. Examen tog han 1934 med utmärkta betyg.

Efter fortsatta studier publicerade Alan 1936 sitt klassiska paper ”On Computable Numbers, with an Application of the Entscheidungsproblem”. Arbetet handlade om begränsningarna hos bevis och beräkningsbarhet inom matematiken. Han var inte först med att lösa ”the Entscheidungsproblem”, på svenska avgörbarhetsproblemet, men han gjorde det oberoende och vid ungefär samma tid. Tänk på att innan internet så spreds information från omvärlden ganska långsamt.

Alan Turing 16 år gammal.

Det intressanta med Alans paper från 1936 är att han lägger grunden för den moderna datavetenskapen samtidigt som han skapar en teoretisk modell av en sorts ”computer” som ganska snabbt kom att kallas för ”turingmaskiner”. Inte illa!

Nivå 1 – En trasig fil

Hela denna serie av problem kommer att handla om steganografi, konsten att skriva hemliga meddelanden så att bara den avsedda mottagaren känner till att meddelandet alls finns. Vi börjar med en bild. Det sägs ju att en bild säger mer än tusen ord..

Om du tittar riktigt noga på bilden ovan så märker du att den verkar vara trasig. Någonstans i den råa data som bilden består av så har byte-sekvensen 01 02 03 04 lagts in och förstört bilden. Därför kan den inte heller visas korrekt i webbläsaren ovan.

Skriv ett program som hittar sekvensen 01 02 03 04, tar bor den och sparar om bilden. Sista ordet i meddelandet är lösenordet till nästa nivå.

Nästa Nivå

Escape room - Alan Turing - Nivå 2

Scroll to top