Laboration 9 – Loopar med for

1. Programkod att testköra

Skapa ett nytt projekt för varje labb du gör! Använd gärna "Labb x - labbnamn" som projektnamn så är det sen lätt att hitta.

Skriv in följande kod i kodblocket för Main-metoden.


	for (int i = 0; i <= 100; i = i + 2)
  {
    Console.Write(i + " ");
  }
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("Slut på loopen.");
  Console.ReadLine();

Kör programmet (F5).

2. Frågor att fundera på

1. Vad används for till ovan?

2. Vad kallas i <= 100 för?

3. Vad händer om man byter i <= 100 till 1 == 1 som logiskt uttryck?

3. Uppgifter att jobba med

1. Gör ett program med en for-loop som skriver ut talen 1 till och med 10.

2. Gör ett program som skriver ut "Hej! Nu är vi på varv x" med en for-loop. (Istället för x ska det stå 1, 2, 3 . upp till och med 50.)

3. Gör en "bombnedräknare" som börjar på 20, räknar ner till 0 och sen visas "Booooooooommm".
Extra: Lägg till en paus i loopen genom att använda:
Thread.Sleep(1000); // "Sover" i 1000 millisekunder, d.v.s. i en sekund
För att det ska fungera, lägg till högst upp, under de andra using-raderna:
using System.Threading;

bild

4. Gör en for-loop som skriver ut alla udda heltal mellan 1 och 100. (Udda tal är 1, 3, 5, . ) Tips: Öka loop-variabeln med 2 för varje varv.

5. Gör en for-loop som skriver ut alla 10-tal mellan 1 och 1000.
Alltså: 10, 20, 30, . 990, 1000

4. Bra att läsa

FOR-satsen

5. Viktiga ord att minnas

Loop
Iteration
Logiskt uttryck
Loop-variabel

Författare: Håkan Lundberg, Cybergymnasiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top