Laboration 8 – Loopar med while

1. Programkod att testköra

Skapa ett nytt projekt för varje labb du gör! Använd gärna "Labb x - labbnamn" som projektnamn så är det sen lätt att hitta.

Skriv in följande kod i kodblocket för Main-metoden.


	int antalVarv = 0;
	while (antalVarv < 1000)
	{
	   Console.Write(antalVarv + " Hej ");
	   antalVarv = antalVarv + 1;
	}
	Console.WriteLine(); // Ger en radbrytning
	Console.WriteLine("Slut på loopen.");  
	Console.ReadLine();

Kör programmet (F5).

2. Frågor att fundera på

1. Vad används while till ovan?

2. Vad betyder antalVarv = antalVarv + 1; ?

3. Vad händer om man tar bort raden antalVarv = antalVarv + 1; ?
Varför blir det så?

4. Vad kallas antalVarv < 1000 för?

5. Vad händer om man byter antalVarv < 1000 till 1 == 1 som logiskt uttryck?

3. Uppgifter att jobba med

1. Gör ett program med en loop som skriver ut talen 1 till och med 100.

2. Gör ett program som skriver ut "Hej! Nu är vi på varv x" på olika rader. (Istället för x ska det stå 1, 2, 3 . upp till och med 50.)

3. Gör en "bombnedräknare" som börjar på 20, räknar ner till 0 och sen visas "Booooooooommm".
Extra: Lägg till en paus i loopen genom att använda:
Thread.Sleep(1000); // "Sover" i 1000 millisekunder, d.v.s. i en sekund
För att det ska fungera, lägg till högst upp, under de andra using-raderna:
using System.Threading;

bild

4. Gör ett program som skriver ut "Hej igen!" i all evighet, eller tills programmet avbryts ?.

5. Gör ett program som frågar användaren hur många gånger "Hej" ska visas på skärmen och sen gör det. T.ex. kan det se ut på följande sätt:
> Hur många gånger? 4
> Hej1 Hej2 He3j Hej4

6. Gör ett program som frågar användaren efter en text och hur många gånger texten ska visas på skärmen och sen gör det.
T.ex. kan det se ut på följande sätt:
> Vilken text? Solen lever
> Hur många gånger? 3
> 1. Solen lever - 2. Solen lever - 3. Solen lever

7. Gör en loop som skriver ut alla jämna heltal mellan 1 och 100. (Jämna tal är 2, 4, 6, . ) Tips: Öka loop-variabeln med 2 för varje varv.

4. Bra att läsa

WHILE-satsen

5. Viktiga ord att minnas

Loop
Iteration
Logiskt uttryck
Loop-variabel

Författare: Håkan Lundberg, Cybergymnasiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top