Laboration 7 – Slumptal

1. Programkod att testköra

Skapa ett nytt projekt för varje labb du gör! Använd gärna "Labb x - labbnamn" som projektnamn så är det sen lätt att hitta.

Skriv in följande kod i kodblocket för Main-metoden.


	Random randomObjekt = new Random();
	int slumpatTal = randomObjekt.Next(1, 11);

	Console.Write("Gissa på ett tal mellan 1 och 10 ");
	string indata = Console.ReadLine();
	int gissatTal = Convert.ToInt32(indata);

	if (gissatTal == slumpatTal)
	{
		Console.WriteLine("Rätt gissat!");
	}
	else
	{
		Console.WriteLine("Fel! Rätt tal är: " + slumpatTal);
	}

   Console.ReadLine();

Kör programmet (F5).

2. Frågor att fundera på

1. Hur slumpar man ett tal i C#?

2. Vad anger 1 och 11 i randomObjekt.Next(1, 11) ?

3. Vad kallas 1 och 11 i randomObjekt.Next(1, 11) ?

4. Vad kallas Next för?

5. Varför finns en variabel framför anropet till Next?

6. Vad är skillnaden på = och == i C#? Vad kallas de tecknen?

3. Uppgifter att jobba med

1. Gör ett program som skriver ut 5 slumpade heltal mellan 1 och 100.
OBS: Skapa ETT randomObjekt och anropa Next-funktionen 5 gånger.


Random randomObjekt = new Random();
int slumpatTal1 = randomObjekt.Next(1, 101);
int slumpatTal2 = randomObjekt.Next(1, 101);
...

Anropa sen WriteLine-funktionen för att skriva ut de 5 slumptal-variablerna.

2. Gör ett program som slumpar två heltal mellan 1 och 6.
Om talen är lika ska det visas: "Ett par i ... !", annars "Talen är 3 och 6".

3. Gör ett program som slumpar två heltal mellan 1 och 10.
Om talen är lika ska det visas: ”Båda slumptalen blev …”
Om slumptal1 och större än slumptal2, ska visas t.ex. ”8 är större än 3”
Om slumptal1 och mindre än slumptal2, ska visas t.ex. ”8 är mindre än 9”

4. Bra att läsa

Slump

5. Viktiga ord att minnas

Argument
Anrop
Kodblock
Klass
Metod, Returvärde
Logiskt uttryck

Författare: Håkan Lundberg, Cybergymnasiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top