Laboration 6 – Inmatning, sen omvandling till decimaltal

1. Programkod att testköra

Skapa ett nytt projekt för varje labb du gör! Använd gärna "Labb x - labbnamn" som projektnamn så är det sen lätt att hitta.

Skriv in följande kod i kodblocket för Main-metoden.


	Console.Write("Vad är din temperatur? (Använd komma för att ange decimaler - t.ex. 37,14) ");
	string indata = Console.ReadLine();
	double temperatur = Convert.ToDouble(indata); 

	if (temperatur > 36.8)
	{
		Console.WriteLine("Vila i sängen hela dagen!");
	}
	else if (temperatur < 36.5)
	{
		Console.WriteLine("Cool typ! Drick en kopp varm choklad...");
	}
	else
	{
		Console.WriteLine("Helt normalt! Du är ju frisk...");
	}

   Console.ReadLine();

Kör programmet (F5).

2. Frågor att fundera på

1. Vad tror du att datatypen double är till för?

2. När ska man ha semikolon och i vilka fall ska man inte ha semikolon? (Studera koden ovan och försök att hitta regler.)

3. Vad är vitsen med att ha else if (villkor) ?

4. Kan man lika gärna ha t.ex. 36,5 istället för 36.5 i programkoden? (Testa.)

5. När ska man använda komma och när ska man använda punkt när man jobbar med decimaltal?

6. Ändra dina nationella inställningar i Windows (om du kan) till amerikanska. Prova att kör programmet igen och testa både 36,5 och 36.5. Vad händer?

OBS: Om programmet kraschar får du i Visual Studio välja: Debug / Stop Debugging

3. Uppgifter att jobba med

1. Gör ett program som frågar efter två decimaltal och sen adderar dem och visar svaret i konsollfönstret.
T.ex. kan svaret presenteras som: 5,1 + 11,6 blir 16,7

Tips: Gör inmatningen av ett tal åt gången. Alltså:
Visa ett meddelande med Write-funktionen.
Gör en inmatning med ReadLine-funktionen.
Gör en omvandling med ToDouble-funktionen.
Och sen samma sak igen för inmatning av det andra talet.

2. Gör ett program som visar "Hur många grader är det ute?" och låter användaren skriva in ett heltal eller decimaltal.
Om inmatningen är större än 24 ska det visas ”Baddags!”.
Annars, om inmatningen är större än 20 ska det visas ”Ingen jacka idag!”
Annars, om inmatningen är större än 0 ”Skönt att det är plusgrader!”
Om inmatningen är mindre än -5 ska det visas ”Oj, redan vinter!”
Om inmatningen är mindre än -10 ska det visas ”Varm mössa idag!”

3. Gör ett program som frågar efter ett decimaltal och sen avrundar det till två decimaler.
Tips: double avrundatTal = Math.Round(3.1415, 2) avrundar till två decimaler, alltså till 3,14. Istället för 3.1415 ska du ha en variabel.

4. Bra att läsa

Variabler

IF-satsen

5. Viktiga ord att minnas

Villkor
Logiskt uttryck
Kodblock
Klass
Metod, Returvärde
Inmatning
Omvandling

Författare: Håkan Lundberg, Cybergymnasiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top