Laboration 5 – Inmatning, sen omvandling till heltal

1. Programkod att testköra

Skapa ett nytt projekt för varje labb du gör! Använd gärna ”Labb x - labbnamn” som projektnamn så är det sen lätt att hitta.

Skriv in följande kod i kodblocket för Main-metoden.


  Console.Write("Hur gammal är du? (Skriv bara siffror) ");
  string inmatning = Console.ReadLine();
  int ålder = Convert.ToInt32(inmatning);

  if (ålder > 18)
  {
   Console.WriteLine("Oj, är du redan " + ålder + " år gammal!");
  }
  else
  {
   Console.WriteLine("Är du bara " + ålder + "...");
  }

  Console.ReadLine();

Kör programmet (F5).

OBS: När du kör programmet kan du även testa att mata in något som inte är ett heltal, t.ex. ”vad som helst”, då kommer programmet att krascha. För att stoppa programmet får du välja: Debug / Stop Debugging

2. Frågor att fundera på

1. Vad är inmatning och ålder i programkoden ovan?

2. Vad string och int? När används de?

3. Vad tror du Convert.ToInt32(inmatning) gör?

4. Till vad används if och else ?

5. Vad kallas det som står precis till höger om if ?

6. Vad betyder tecknet > ?

3. Uppgifter att jobba med

1. Gå igenom koden ovan och skriv en kommentar till VARJE rad. Viktigt: Fråga din lärare om du inte vet vad en rad betyder.

2. Gör ett program som visar "Hur många grader är det ute?" och låter användaren skriva in ett heltal. Om inmatningen är större än 24 ska det visas "Baddags!". Annars ska det visas "Ja ja, lika bra att vara i skolan…"

3. Gör ett program som ber användaren gissa på ett tal mellan 1 och 10. Om användaren gissar på t.ex. 3 ska det visas: "Rätt gissat!". Gissningar på andra tal ska ge: "Helt fel!".

Tips: == används för att kolla likhet, t.ex. if (gissatTal == 3)

4. Bra att läsa

Variabler

IF-satsen

5. Viktiga ord att minnas

Villkor
Logiskt uttryck
Kodblock
Klass
Metod, Returvärde
Inmatning
Omvandling

Författare: Håkan Lundberg, Cybergymnasiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top