Laboration 4 – Introduktion till villkor

1. Programkod att testköra

Skapa ett nytt Console-projekt med namnet Labb 4 - Intro till villkor

Skriv in följande kod i kodblocket för Main-metoden, alltså mellan { och }.


	Console.Write("Vad heter du? ");  // Utmatning av text till konsollfönstret
  string namn = Console.ReadLine();  // Inmatning av text från konsollfönstret

  if (namn == "Anna")         // Ett test. 
  {
    Console.WriteLine("Hej Anna!"); 
    Console.WriteLine("Går det bra om jag kallar dig för \"Anna Panna\"...");
  }
  else if (namn == "Olle")      // Ett till test.
  {
    Console.WriteLine("Hej Olle!");
    Console.WriteLine("Går det bra om jag kallar dig för \"Olle Bolle\"...");
  }
  else                // Annars hit
  {
    Console.WriteLine("Hej " + namn + "!");
    Console.WriteLine("Går det bra om jag kallar dig för \"Kompis\"...");
  }

  Console.ReadLine();

Kör programmet (F5).

2. Frågor att fundera på

1. Till vad används if och else tror du?

2. Vad är skillnaden på = och == ?

3. Vad händer om man byter == till = i den första if-satsen? (Testa!)

4. Varför är det en variabel framför ReadLine-funktionen vid en inmatning?

3. Uppgifter att jobba med

1. Gör ett program som frågar efter ett lösenord.
Om det är rätt lösenord ska det visas ”Välkommen till systemet”.
Om det är fel lösenord ska det visas ”Fel lösenord! Go home...”.
(Vilket som är rätt lösenord väljer du själv i ditt program.)

2. Gör ett program som frågar användaren:
”Gillar du att programmera?”
Om svaret är ”Ja”, ska programmet visa: ”Kul att höra :-).”
Annars, ska programmet visa: ”Kämpa på ändå!”

3. Gör ett program som visar "Vilken är din favoritfärg?" och låter användaren skriva in en färg. Beroende på vilken färg användaren matat in ska programmet visa olika meddelanden. T.ex. på följande sätt:
Om användaren skrivit in ”röd” så visas: ”Rött är sött”
Om användaren skrivit in ”blå” så visas: ”Blått är vått”
Om användaren skrivit in ”gul” så visas: ”Gult är fult”
Om användaren skrivit in en annan färg så visas: ”Kul färg.”

4. Bra att läsa

Variabler

IF-satsen

5. Viktiga ord att minnas

Villkor
Logiskt uttryck
Kodblock
Variabel, Datatyp
Klass
Metod, Argument, Returvärde
Inmatning

Författare: Håkan Lundberg, Cybergymnasiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top