Laboration 3 – Inmatning av text

1. Programkod att testköra

Skapa ett nytt Console-projekt med namnet Labb 3 - Inmatning av text

Skriv in följande kod i kodblocket för Main-metoden, alltså mellan { och }.


	Console.Write("Skriv något kul: ");
	string returvärde = Console.ReadLine();
	Console.WriteLine("Ha-ha-ha! " + returvärde);
	Console.ReadLine();

Kör programmet (F5).

I konsollfönstret kan du t.ex. skriva (om du är typ 3 år) "Prutt" och trycka Enter.

2. Frågor att fundera på

1. Vad händer med det som användaren skriver i konsollfönstret?

2. Vad tror du Console.ReadLine() har för funktion på rad två ovan?

3. returvärde är en så kallad variabel. Vad används den till i koden ovan?

4. Vad tror du + används till i koden ovan?

5. Vad är skillnaden på WriteLine() och Write()? (Prova att ändra i koden för att ta reda på svaret)

3. Uppgifter att jobba med

1. Gör ett program som visar "Vad heter du?" och låter användaren skriva in sitt namn, t.ex. "Anna". Sen ska programmet visa: "Hej Anna!"

2. Gör ett program som visar "Vilken är din favoritfärg?" och låter användaren skriva in en färg, t.ex. "Gul". Sen ska programmet visa: Gul, en snygg färg!

Tips: I Write, använd variabeln returvärde + ", en snygg färg!"

4. Bra att läsa

Variabler

5. Viktiga ord att minnas

Variabel
Datatyp
Klass
Metod
Argument
Returvärde
Inmatning
Kodblock

Författare: Håkan Lundberg, Cybergymnasiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top