Laboration 10 – Loopar som avbryts med break

1. Programkod att testköra

Skapa ett nytt projekt för varje labb du gör! Använd gärna "Labb x - labbnamn" som projektnamn så är det sen lätt att hitta.

Skriv in följande kod i kodblocket för Main-metoden.

Kör programmet (F5).

2. Frågor att fundera på

1. När kommer kommandot break att köras?

2. Till vad används break?

3. Varför behövs else i else if (antalVarv < 100) ?

3. Uppgifter att jobba med

1. Gör ett program som slumpar tre heltal mellan 1 och 100 i en loop. Loopen ska avbrytas när alla tre slumptalen blir lika.

Tips: Det logiska uttrycket i if-satsen i loopen kan se ut på följande sätt:
(slumptal1 == slumptal2 && slumptal1 == slumptal3)

2. Ändra i programmet från uppgift 1 så att loopen avbryts om två av de slumpade talen blir lika.

Tips: Används den logiska operatorn || som betyder ”eller”.

3. Gör ett program som skriver ut slumpade tal mellan 1 och 100.
De tal som är mindre än 25 ska skrivas ut i röd färg.
De tal som är mellan 25 och 50 ska skrivas ut i gul färg.
De tal som är mellan 50 och 75 ska skrivas ut i grön färg.
De tal som är mellan 75 och 100 ska skrivas ut i blå färg
Loppen ska brytas efter att 10 000 tal har skrivits ut.

Tips: Se laboration 1 för att repetera hur man ändrar textfärgen.

4. Bra att läsa

Inget nytt, men repetera gärna tidigare genomgångar.

5. Viktiga ord att minnas

Inget nytt, men repetera gärna tidigare ord

Författare: Håkan Lundberg, Cybergymnasiet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top