Introduktion till .NET

I detta avsnitt ska vi titta lite på plattformen .NET och försöka skingra molnen lite kring programspråket C# och plattformen .NET . Vi ska även titta lite på vad som krävs för att skapa och köra program skrivna i C#.

Vad är .NET Framework?

Det kan vara svårt i början att förstå exakt vad .NET Framework (ramverk) är. Ramverket består av (klass)bibliotek med mycket kod. All denna kod är uppdelad i olika moduler som kan användas beroende på vad vi vill ska utföras. Detta gör det hela väldigt flexibelt och lättanvänt. Vanliga programmeringsuppgifter finns alltså som mer eller mindre "färdiga" lösningar på som vi kan använda och slipper uppfinna hjulet igen. Funktioner såsom att läsa och skriva till en fil, ansluta till nätverk, databashantering, rita ut grafik på skärm, m.fl. är bara några exempel på funktioner som vi kan använda oss av vid behov när vi skapar egna program. Det finns tusentals med olika funktioner att välja mellan.

bild

I .NET Framework ingår även den virtuella maskinen (interpretatorn), Common Language Runtime (CLR) som nämnts i förra avsnittet och som krävs för att köra program som utvecklats med ramverket för .NET.

Hur kommer C# in i bilden?

Programspråket C#(uttalas C Sharp) har utvecklats och utvecklas fortfarande parallellt med .NET av Microsoft. Det är tänkt att vara det naturliga programspråket om man skall utveckla program för .NET. Man kan se C# som en efterföljare till C++ med influenser av Java. Microsoft hade som mål när de skapade språket att kombinera kraftfullhet med användarvänlighet vilket inte är lätt men de har lyckats bra.

Vill man inte använda språket C# men ändå utveckla program för .NET så går det alldeles utmärkt. Det finns utvecklingsmiljöer (mer om detta senare) med kompilatorer som kan kompilera flera språk som t.ex. F#, Visual Basic, J# (väldigt likt Java), C++, m.fl. till Common Intermediate Language (CIL) som CLR sedan kan tolka till maskinkod som exekveras. Det betyder alltså att man kan använda ett annat programspråk och ändå skapa program till .NET.

Vad behövs för att köra .NET program?

För att kunna köra ett program som skapats för .NET så krävs Microsoft .NET Framework. Det finns flera versioner av ramverket som vi inte kommer att gräva ner oss i utan nöjer oss med att konstatera att för varje version så byggs ramverket på med fler komponenter och möjligheter vilket gör plattformen ännu kraftfullare. Alla versioner är bakåtkompatibla vilket innebär att har ett program skrivits för version 2.0 så funkar det bra även för version 3.0 eller senare versioner.

Det kan tyckas lite jobbigt att programmen kräver att ramverket är installerat för att fungera. Detta ställer egentligen bara till problem för användare av Windows XP eftersom ramverket inte är installerat från början. Chansen är dock stor att användare av Windows XP har ramverket installerat via Windowsuppdateringar eller har installerat ett program skapat i .NET och därmed fått ramverket. Tabellen nedan visar vilken version av .NET som medföljer operativsystemet från start.

OS .NET version
Windows XP ..ingen (olika versioner i SP)
Windows Vista 3.0 (inkl 2.0)
Windows 7 3.5.1 (inkl 3.5 SP1, 3.0 SP2, 2.0 SP2)
Windows 8 4.5 (3.5 SP1 som komponent)
Windows 8.1 4.5.1 (3.5 SP1 som komponent)
Windows 10 4.6
Windows Server 2008 3.0 SP1 (inkl 2.0 SP1)
Windows Server 2008 R2 3.5.1 (inkl 3.5 SP1, 3.0 SP2, 2.0 SP2)
Windows Server 2012 4.5 (3.5 SP1 som komponent)
Windows Server 2012 R2 4.5.1 (3.5 SP1 som komponent)

SP = Service Pack

En ny version av Visual Studio släpps oftast i samband med en ny version av .NET. Tabellen nedan visar några samband.

Version .NET version
Visual Studio 2010 4.0
Visual Studio 2012 4.5
Visual Studio 2013 4.5.1
Visual Studio 2015 4.6

Det är dock relativt enkelt att vid distribution av ett program kontrollera om användaren har ramverket installerat och vilken version det är samt uppdatera denna om så behövs.

Är .NET bara för Windows?

Nej, även användare av andra operativsystem såsom GNU/Linux och MacOS kan köra program skapat för .NET med hjälp av Mono. Mono är ett öppen källkodsimplementation av .NET och som innehåller både C#-kompilator och CLR vilket gör att även användare av dessa operativsystem kan utveckla program för .NET.

På senare tid är apputveckling för både Android och iOS fullt möjligt direkt i Visual Studio 2015. C# och .NET blir mer och mer plattformsoberoende. Ett stort steg togs 2014 när stora delar av .NET gjordes helt open source (länk). Även kompilatorn "Roslyn" gjordes open source. Tidigare har språket C# varit en öppen standard och via Mono-projektet har .NET varit tillgänglig på flera plattformar under lång tid.

Fler intressanta ramverk/utvecklingsplattformar som använder C# är t.ex. Monogame och Unity3d. Dessa kan användas för att utveckla främst spel på en uppsjö av plattformar.

Hitta och installera .NET Framework

Det finns flera sätt att skaffa senaste .NET Framework. Ett sätt är att besöka Microsofts webbplats http://www.microsoft.com och klicka på Download center. Därefter söka på ".NET framework", alternativt med önskad versionsnummer.

bild

Beroende på vilken typ av .NET applikation som vi ska köra så räcker det ofta med en äldre version ifall inte applikationen utnyttjar funktioner från en nyare version. Äldre versioner tar något mindre plats.

Vad behövs för att utveckla program för .NET?

För att utveckla program för .NET så behöver vi en utvecklingsmiljö. En utvecklingsmiljö består i grova drag av följande komponenter:

  • Texteditor (källkodseditor)
  • Avlusare (debugger)
  • Kompilator/Interpretator

Texteditorn fungerar som en vanlig texteditor (som anteckningar i Windows) men med lite olika hjälpmedel såsom "syntax highlightning" och "intellisense". "Syntax highlighting" hjälper oss genom att färga koden som vi skriver på olika sätt så att koden vi skriver blir enklare att överblicka och låter oss enklare upptäcka fel.

En avlusare (eng. debugger) används för att upptäcka fel under körning av program. Fungerar inte ett program såsom vi har tänkt oss så kan man med hjälp av avlusaren "stega" sig igenom programmet rad för rad samt lägga in brytpunkter i koden och på så sätt hitta felet i programmet.

Mer om hur kompilatorn/Interpertatorn jobbar kan du läsa i artikeln Vad är programmering?.

När det gäller val av utvecklingsmiljö så finns följande:

Visual Studio 2015

Visual Studio 2015 - Är utvecklingsmiljön från Microsoft som har alla funktioner och stöd för alla .NET språk mm. Den finns i olika versioner. Förr fanns en "Express" variant som var gratis men i och med Community Edition (2014) för Visual Studio 2013 och framåt så finns det ingen större poäng med att köra "Express".

Vanligast idag är:

  • Premium
  • Professional
  • Community Edition (gratis)

bild

OBS! Artiklarna på CSharpskolan som använder XNA kräver ett extra tillägg. Vi rekommenderar XNA Refresh för Visual Studio 2012 och 2013. För Visual Studio 2015 får man, i skrivande stund, antingen jobba lite själv eller ladda hem en fix.

Open Source alternativ

Sharpdevelop - En fri utevecklingsmiljö för .NET baserat på öppen källkod för Windows. Mer info hittar du här: Sharpdevelop.

bild

Monodevelop - En fri utevecklingsmiljö för .NET baserat på öppen källkod som finns tillgängligt för flera plattformar (GNU/Linux, MacOS, Windows). Mer info hittar du här: monodevelop.com.

bild

Installera Visual Studio

Vi rekommenderar numera Community Edition av Visual Studio då den är helt gratis och vida överträffar de äldre Express-varianterna. Efter installationen av Community Edition bör man vara beredd att logga in med ett Live/Hotmail konto. Görs inte detta så fungerar Community Edition bara i 30 dagar som "trial". Att skapa ett konto tar ingen längre tid och vi tar inte upp detta här. Att logga in med sitt konto har dock en fördel. Fördelen är att inställningar som du gör kan synkas mellan olika maskiner där du använder Visual Studio.

Visual Studio 2015 Community Edition hittar vi på webbadressen https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx

Klickar vi på "Downloads" För den version vi önskar så laddas en liten webbinstallation ned och körs. Installationen som startar kommer sedan att ladda hem det som krävs (ca 3-5 GB data). Räkna med att det kan ta tid att installera ca 30-60 minuter!

När allt är klart så måste vi starta om datorn för att slutföra installationen. När detta är gjort så är installationen klar!

Installationen av Visual Studio 2015 är väldigt snarlik Visual Studio 2013. En video som guidar dig igenom processen kan du hitta i artikeln: Visual Studio - Community Edition

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top