copyright

All text- och bildmaterial på csharpskolan är skyddat av lagen om upphovsrätt. Du får alltså inte utan vårt tillstånd återge bilder och text ur våra guider och övningar varken för personligt bruk eller i kommersiella (skolor & företag) sammanhang. Hämta gärna idéuppslag och inspiration men använd eller bearbeta inte den grafik och layout som du hittar här på csharpskolan!

villkor för användning av csharpskolans guider och källkod

skolor och utbildningsföretag

Vill du använda materialet i undervisningen?! Vi kan erbjuda materialet i tryckform men även övningar och prov som inte finns upplagda på hemsidan. Målet är att erbjuda kvalitativt material till lärare och elever för en bråkdel utav vad en klassuppsättning böcker hade kostat. Hör av dig till k o n t a k t @csharpskolan.se för ett prisförslag.

Var vänlig respektera våra villkor då de är en förutsättning för att csharpskolan ska kunna drivas vidare i sin nuvarande form och erbjuda er användare ett gratis eller prisvärt alternativ till övriga kunskapskällor. Vi är tacksamma för tips och rapportering av otillåten användning av csharpskolans material! Skicka ett mail till k o n t a k t @csharpskolan.se.