Övningar till FOR-satsen

Inledning

Loop'ar, speciellt for-satsen, kräver en hel del övning. Vi har försökt samla en del standard-övningar som man bör bemästra. Övning ger färdighet.

Övningarna skall träna både loop'ar och färdigheten att konstruera program som löser uppgifter. Vi blandar inte in listor/fält i dessa övningar. Den vanligaste situationen annars för loop'ar är just för att gå igenom en lista med data för att beräkna eller bearbeta datan.

Läs först artikeln For-satsen och gör de 3 övningarna som finns i slutet av artikeln.

Övningarna blir gradvis svårare och svårare. Lycka till!

Dags att söka TE4!

Ansökningen är igång!
25 april till 15 maj!
ansök via skanegy.se

Öppet hus/info-möte den 8:e maj kl. 17-18 hos NTI Lund, Sankt Lars park!

Är du intresserad av programmering, t.ex. spelutveckling, appar eller webbserverprogrammering?
Går du på Teknikprogrammet på gymnasiet och läser Programmering 1? (eller har gått och är max 22 år)

Till höst startar jag ett nytt 4:e tekniskt år tillsammans med NTI i Lund för dig som vill bli Gymnasieingenjör. Målet är att du efter 4:e året kommer ut i arbete inom mjukvaruutveckling!

/MVH
Jonas Nilsson
skapare csharpskolan.se

Övning 1

Konstruera ett program som ber om inmatning för "start", "stop" och "steg". Programmet skall sedan baserat på inmatningen göra en for-loop och skriva ut de tal som styr for-loop'en enligt bild nedan.

bild

Övning 2

Liknande övning 1 men som ett "Windows Forms Application". Om du inte tidigare gjort program av typen "Windows Forms" så får du antingen först läsa artiklarna i kategorin "Windows Forms", eller hoppa över övningen.

Använd de grafiska komponenter som krävs för att lösa uppgiften. Ett förslag på lösning kan du se i bilden nedan.

bild

Övning 3

Skriv ett program som läser in ett positivt heltal. Programmet skall sedan summera alla tal från 1 till och med det inmatade heltalet. Se exempel nedan.

bild

Övning 4

Skriv ett program som läser in ett positivt heltal. Lista sedan alla tal från 1 till det inmatade talet som är jämt delbart med både 3 och 7. Om inga tal hittats så skall detta skrivas ut. Se exempel nedan.

Tips: Använd operatorn %.

bild

bild

Övning 5

Skriv ett program som listar de N första talen i Fibonacci serien. Se exempel nedan.

bild

Övning 6

Skriv ett program som testar sig fram till en approximativ (läs ungefärlig) lösning till kubikroten ur ett tal. Använd en decimals noggrannhet. Se exempel nedan.

Tips: Använd en variabel av typen double för att styra for-loop'en.

bild

bild

Övning 7

Skriv ett program som undersöker om ett heltal är ett primtal eller inte. Du måste alltså undersöka om det finns något tal mellan 1 och heltalet som ger en jämn division med heltalet. Om det finns en jämn division så är heltalet inte ett primtal.

Tips: Använd operatorn %.

bild

bild

Övning 8

Bygg vidare på övning 7 och skriv ut de primtal som är jämt delbara med talet som undersöks. Detta kallas för primtalsfaktorisering. T.ex. så kan talet 50 faktoriseras till 2*25 och vidare till 2*5*5. Det är uppbyggt av primtalsfaktorerna 2, 5 och 5.

Tips: När programmet hittar en tal som jämt delar det talet som undersöks så ändrar vi det undersökta talet.
Exempel: Talet 60. Redan när talet 2 testas så går divisionen jämt upp. Skriv ut 2 som en primtalsfaktor och räkna om 60 till 60/2 = 30. Fortsätt att undersöka talet 30. Glöm inte att du måste testa med talet 2 igen! Alltså måste du ändra på variabeln som styr loop'en

bild

Övning 9

Gör övning 8 som ett "Windows Forms Application". Se förslag på lösning nedan.

bild

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top