Windows Phone 8

Designtips (UI/UX) för WP8

Hittade en bra artikel om UI/UX för Windows Phone 8 appar även om det mesta även gäller för Windows 8 appar också.

http://blogs.msdn.com/b/africaapps/archive/2014/03/08/ux-guidelines-for-windows-phone-8.aspx

Omfattande och visuellt tydligt. En kommentar från min sida är dock att alla pixel-angivelser skulle omvandlas till relativa storlekar. Vi står trots allt inför en kommande 4k-övergång troligtvis även på telefoner.

 

Scroll to top