versionshantering

27 januari, 2014
Av Jonas Nilsson Humor No comments

Commit and run

Det är viktigt med versionshantering av kod. Det är då också viktigt att skriva noggranna kommentarer till det man check’ar in men ibland så tryter tålamodet… http://www.commitlogsfromlastnight.com/

Scroll to top