Inlämning – MonoAsteroids

Detta är en inlämningsuppgift tänkt att användas inom kursen Programmering 2 för gymnasiet. Förkunskaper är arv, polymorfism och MonoGame. Alla dessa förkunskaper finnas att hämta i andra artiklar på csharpskolan. Inlämningsuppgiften ingår i ett större upplägg kring kursen Programmering 2.

Bakgrund

Spelet MonoAsteroids är i princip komplett men det går alltid att göra lite mer intressant. I denna uppgift får du möjlighet att skapa både nya vapen och powerups. Till din uppgift får du grafik som du kan använda till både olika skott och powerups.

Uppgift

  • Skapa minst en ny klass som beskriver minst en ny sorts vapen. Gör detta genom att införa ett arv från klassen Shot. Du ska också kunna växla mellan det vanliga vapnet och ditt nya vapen. Ett exempel skulle kunna vara ett vapen som skjuter större skott men som går långsammare.
  • Det nya skottet kan också ha en ”cool down” timer, dvs. att man inte kan skjuta hur snabbt som helst.
  • Det nya skottet kan ha en annan effekt på meteoriterna, t.ex. att de försvinner direkt utan att dela på sig.

Skapa en klass PowerUpManager som hanterar minst två sorters powerups. Powerups ska kunna komma slumpmässigt när du skjuter sönder meteoriter.

  • Nya powerups kan ge dig nytt liv.
  • Nya powerups kan ge dig ett nytt vapen, t.ex. att du inte har alla vapen från början.
  • Nya powerups kan t.ex. automatiskt spränga X meteoriter.

Modellera dina klasser med klassdiagram innan du börjar koda.

  • Powerups och val av vapen bör också visas i användargränssnittet om de har en långvarig effekt.

 

/Lycka till

Scroll to top