Inlämning – Mediaregister

Detta är en inlämningsuppgift tänkt att användas inom kursen Programmering 2 för gymnasiet. Förkunskaper är inkapsling, klassdiagram, Windows Forms och lite arv. Alla dessa förkunskaper finnas att hämta i andra artiklar på csharpskolan. Inlämningsuppgiften ingår i ett större upplägg kring kursen Programmering 2.

Utseende & funktioner

Skapa ett program som hanterar inmatning av böcker och filmer. Använd två flikar (TabControl) i programmet. När en bok eller film läggs till så ska resultat-fönstret uppdatera sig.

Om du saknar någon inmatning för bok eller film så ska du få upp ett felmeddelande om att värden saknas. Du ska endast kunna lägga till böcker och filmer om alla värden finns inmatade (värdet 0 för antal sidor eller spellängd räknas ej som ett giltigt värde).

Utseendet ska i så stor utsträckning som möjligt likna:

Du ska också kunna filtrera resultatet med de radio buttons som finns, där ”Alla” visar just all media, ”Böcker” visar endast böcker, etc.

Klassdiagram

Tips

Använd en List<> av typen Media så att både böcker och filmer lagras i samma lista. Översättningen till string sker med en override på metoden ToString().

Felmeddelande visas med hjälp av klassen MessageBox. Resultatet kan vara av typen TextBox (multiline) eller ListBox.

Lycka till!

Scroll to top