Inlämning – Luffarschack med nätverk

Detta är en inlämningsuppgift tänkt att användas inom kursen Programmering 2 för gymnasiet. Förkunskaper är nätverksprogrammering och Windows Forms. Alla dessa förkunskaper finnas att hämta i andra artiklar på csharpskolan. Inlämningsuppgiften ingår i ett större upplägg kring kursen Programmering 2.

Bakgrund

Vi känner alla till ”3 i rad” eller ”luffarschack”. Kanske har du kodat ett sådant program redan. Om inte så finns det en komplett guide till detta i Windows Forms.

Windows Forms - 3 i rad

Steg för steg skapar vi 3 i rad.

Uppgiftens fokus kommer att handla om nätverksprogrammering och att få till en ”klient” och en ”server”.

Uppgift

Servern
 • Skapa en server som med hjälp av TCP kan ta emot uppkopplingar.
 • När servern får två anslutningar från klienter då kan spelet börja.
 • Information om vem som får börja måste skickas till klienterna.
 • Ogiltiga drag eller klienter som försöker skicka när det inte är klientens tur ska ignoreras.
 • Servern måste hålla reda på turordningen.
 • Servern ska meddela vem som vinner (eller om det blir oavgjort) när spelet är slut.
 • Servern och klienterna måste kommunicera med ett förutbestämt protokoll, dvs. de meddelanden som skickas måste motsvara ett drag eller ett kommando.
 • Servern ska visa det aktuella läget i spelet.
 • Servern kan vara ett enkelt Console Application
Klienten
 • Klienten ska vara ett Windows Forms program.
 • Ett IP-nummer till servern ska kunna anges.
Klassidagram

Skapa ett klassdiagram över din lösning, både för Servern och Klienten.

 

/Lycka till

Scroll to top