Bookmark and Share

Svårighetsgrad
Svårighetsgrad
Betyg (0 röster)
BetygBetygBetygBetygBetyg
 

innehållsförteckning

Programmering 1 - Inlämningar

Inledning

Här presenterar vi 6 större uppgifter som skulle kunna fungera som inlämningsuppgifter i kursen Programmering 1. Varje uppgift har sina egna fallgropar och det finns utrymme för bedömning för alla betygsnivåer.

Vi kommer detaljerta beskriva uppgifternas för- och nackdelar. Det finns färdiga mallar att ladda hem för uppgiftsbeskrivning som kan delas ut till eleverna. Vi bidrar även med några videogenomgångar tänkta för att stödja läraren samt att ge färdiga lösningsförslag på olika nivåer.

Uppgifterna som kommer att diskuteras är:

Till alla inlämningsuppgifter bör man uppmuntra till kommunikation mellan eleverna/grupperna. Gärna i ett forum där läraren kan se vilka som är drivande och som hjälper andra med förklaringar. Detta kan ge ytterligare pusselbitar till en betygsbedömning.

I beskrivningarna av inlämningarna så blandas en del funktionella krav med krav som lättare går att koppla till kursplanen. Se dessa beskrivningar endast som förslag. Som lärare behöver du anpassa dessa. Vissa funktionella krav bör redigeras bort för att inlämningen inte ska bli för stor. Egentligen kan man säga att inlämningens funktionella krav kan vara samma för alla betygsnivåer men att kraven på implementation (kommenterad kod, klasser, grafisk UI, etc) bör vara annorlunda. Viktigt som alltid att eleven förstår förutsättningarna för bedömning.

Artikeln är förkortad

Artikeln är skriven för betalande medlemmar. Är du en betalande medlem så måste du först logga in.

Vi erbjuder support och extramaterial för främst skolor. Modellen är en prenumerationsavgift per läsår. Varje skola betalar samma pris oavsett antal klasser eller undervisande lärare. Kostnaden motsvarar endast ett par böcker per år.

Kontakta oss!